Terapia Relacji

 • Autyzm
 • Zespół aspergera
 • Adhd
 • Zaburzenia zachowania

Terapia metodą RDI®

Podstawowym punktem wyjścia w metodzie RDI® jest istnienie w rozwoju osób z zespołem Aspergera lub autyzmem momentu rozłamu Relacji Uczestnictwa Prowadzonego UP (z ang. Guided Participation). W życiu wygląda to tak, że rodzic nawiązuje ze swoim dzieckiem kontakt, mówi do niego, uśmiecha się, uczy poprzez inicjowanie zabaw. Rodzic oczekuje od dziecka określonej reakcji zwrotnej i jej nie otrzymuje albo otrzymuje inną niż spodziewana. Z jakiego powodu? Dziecko z zespołem Aspergera lub autyzmem nie odczytuje tych informacji, więc nie uczy się i przez to nie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami rodzica. To jest właśnie ten moment rozłamu relacji. Piętrzą się frustracje rodzica, a wiara w jego kompetencje rodzicielskie zostaje zachwiana. Dziecko coraz bardziej wchodzi w świat autyzmu, bo nie umie „czytać” rodzica. Tworzy swoje własne, sztywne schematy zachowań, powtarzalnych reakcji, które pozwolą mu czuć się relatywnie bezpiecznie w świecie, którego nie rozumie. Nazywamy to zachowaniem statycznym, ściśle zwiazanym z inteligencją statyczną, która w dynamicznym, stale zmiennym świecie relacji międzyludzkich powoduje tyle frustracji zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

Wiem, że zawsze jest dobry czas by zacząć.

Więcej

O mnie

Jestem Konsultantką metody RDI®, logopedą, mam otwarty przewód doktorski (temat: „Wpływ komunikacji dynamicznej na modelowanie zachowań opozycyjno – buntowniczych u dzieci z zespołem Aspergera w wieku szkolnym”). Jestem również mamą nastolatka z Zespołem Aspergera. Odkąd mój syn został zdiagnozowany, nieustannie poszukiwałam różnych metod wsparcia dla nas i stosowałam je. Pierwszym naszym doświadczeniem była w tamtym czasie Terapia Behawioralna, która dla nas okazała się nieskuteczna. Kilkanaście lat temu wiedza i dostęp do różnorodności metod był ograniczony. Niemniej metoda Weroniki Sherbourne, integracji sensorycznej, czy wreszcie metoda Handle, przydały się,  a napewno były przyjemne do pracy. Przełomem była i nadal jest Metoda Rozwoju Relacji RDI®. To właśnie praca w tym nurcie zmieniła jakość naszego życia na tyle skutecznie, że nasze życie zmieniło się na lepsze, a ja zdecydowałam się na pracę w tym nurcie i innymi rodzicami. Jedną z ulubionych metod komunikacji dynamicznej, którą wdrażam do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera jest NVC -Komunikacja bez Przemocy (Nonviolent Communication). Z elementów każdej metody korzystam na codzień zarówno w życiu prywatnym, w relacjach rodzinnych, jak i w pracy Metodą RDI® z rodzinami. Moje doświadczenie z własnym dzieckiem są ogromnym plusem w pracy z podobnymi rodzinami, ponieważ przeszłam przez to samo. Co ważne – z sukcesem! Dziś stanowimy z synem , dobrze rozumiejący się tandem rodzinny.

Jak pracuję

1 Po pierwsze… TY I TWOJA RODZINA

W metodzie RDI® istnieje kilka równorzędnych elementów. Jednym z nich są spotkania rodziców z konsultantem na żywo, podczas których ustalamy indywidualne dla rodziny cele, które wyznaczają ścieżkę pracy rodziców z dzieckiem w domu. Rodzice otrzymują dokładne wytyczne jak pracować z dzieckiem. Narzędziamy tej pracy są wszelkie prace domowe, które wykonujemy każdego dnia – pranie, sprzątanie, gotowanie. Możliwości jest tyle ile aktywnosci domowych.

Terapia ADHD Sopot Gdańsk Gdynia, również terapia zaburzenia zachowania Trójmiasto, w tym Asperger (zespół Aspergera) woj. pomorskie

Terapia Asperger Gdańsk, terapia ADHD Sopot oraz autyzm Gdynia - ale nie tylko, również inne zaburzenia zachowania, całe województwo pomorskie, a z dojazdami również Warszawa i woj. mazowieckie

2 Po drugie… PROGRAM I WSPARCIE

Drugim elementem jest właśnie praca rodziców w domu z dzieckiem, ściśle według programu RDI. Ta praca jest monitorowana przez konsultanta, jego zadaniem jest wspieranie pracy rodziców, modelowanie i nawracanie na ścieżkę sukcesu. Rodzice nagrywają swoje postępy, które również podlegają analizie. W ten sposób czas pomiędzy spotkaniami “na żywo” jest wykorzystywany maksymalnie efektywnie. Trzecim elementem jest wiedza, przekazywana przez konsultanta dotycząca deficytów osób ze spektrum autyzmu. Rzecz w tym by wiedzieć jak funkcjonuje nasze dziecko, dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić. A można na prawdę wiele.

3 Po trzecie… SAMODZIELNOŚĆ

Nauka nowych sposobów komunikacji, nowego sposobu zachowań w warunkach bezpiecznych dla całej rodziny, czyli domowych to okres bardzo ścisłej i intensywnej współpracy. Z czasem rodzice stają się coraz bardziej samodzielni i kreatywni, doświadczają bowiem sukcesu wychowawczego, a dziecko pozwala się prowadzić swoim wychowawcom w roli przewodników. Rosną kompetencje zarówno rodziców jak i pociechy. Coraz więcej zdarzeń dnia codziennego potrafią zarządzic samodzielnie i jednocześnie coraz mniej występuje sytuacji awaryjnych. Rozpoczyna się czas zwykłego wychowania, a pojęcie terapii odchodzi w przeszłość. Moim celem jest doprowadzenie do jak największej samodzielności zarówno rodziców jak i dzieci.

Terapia ADHD Sopot Gdańsk Gdynia, również terapia zaburzenia zachowania Trójmiasto, w tym Asperger (zespół Aspergera) woj. pomorskie


Korzyści

Dla dziecka

Terapia autyzm Warszawa, terapia zespół Aspergera mazowieckie (zespół Aspergera nazywany jest w skrócie po prostu Aspergerem) i inne zaburzenia zachowania


 • Dziecko inicjuje pole wspólnej uwagi, i dzieli się doświadczeniem
 • Wzrasta samoocena, samoświadomość i samoregulacja
 • Dziecko buduje fundamenty niezbędne do skutecznej wzajemnej spontanicznej komunikacji
 • Dziecko staje się bardziej elastyczne w sposobie myślenia, rozwiązuje problemy i kreatywnie współpracuje
 • Dziecko zwiększa swoją odporność na wyzwania w niepewnych sytuacjach życiowych
 • Dziecko zwiększa motywację do nauki i nowych odkryć
 • Poprawa jakości życia całej rodziny
 • Poprawa zdolności do zarządzania relacjami społecznymi i rozwoju znaczących relacji


Rodzice uczą się świadomie kierować wyzwaniami w życiu swoich dzieci, by mogły one przezwyciężać przeszkody na drodze wzrostu i rozwoju, poprzez przywrócenie bardziej naturalnej relacji nazywanej „uczestnictwem relacji prowadzonej“. Dorośli uczą się korzystać z czynności dnia codziennego, by móc bezpiecznie osadzić trudne doświadczenia dziecka. Dzieci uczą się reagować w bardziej elastyczny sposób w nowych realiach i coraz bardziej nieprzewidywalnych zdarzeniach dnia codziennego. Pojawiają się bezpieczeństwo, zaufanie i elastyczność, podczas gdy dzieci odnajdują coraz więcej sensu w naszym stale zmiennym świecie. Stają się coraz bardziej kompetentne w świecie rzeczywistym, podczas gdy biorą coraz większą odpowiedzialność za realizację autentycznych zadań.

Korzyści

Dla rodzica

Terapia zaburzenia zachowania Trójmiasto, woj. pomorskie + Terapia ADHD Gdynia, Gdańsk i autyzm Sopot, zespół Aspergera i podobne

 • Więcej wiedzy na temat deficytów Spektrum Autyzmu
 • lepsze zrozumienie tego jak fukcjonuje autystyczne dziecko
 • Redukcja stresu i nadmiernej zależności od zewnętrznych specjalistów
 • nawiązanie prawdziwej, szczerej i radosnej relacji z autystycznym dzieckiem
 • redukuje deficyty autyzmu podczas wykonywania codziennych czynności, zwykłego spędzania wspólnego czasu
 • pomaga przywrócić wzajemną emocjonalną komunikację z dzieckiem

Autyzm, zespół Aspergera,
ADHD, zaburzenia zachowania
Terapia Gdańsk, Sopot, Gdynia, Warszawa
woj. pomorskie i mazowieckie

Zarezerwuj pierwszą
konsultację

Anna Cysdorf
600 051 915
kontakt@terapiarelacji.pl