Program rozwoju relacji

Pierwszym celem w pracy metodą RDI® jest odbudowanie poziomu zaufania dziecka do rodzica. Nie chodzi tu o taki rodzaj zaufania związany z podstawowymi apektami bezpieczeństwa typu jedzenie, czystość, spanie czy bezpieczeństwo domowe. Chodzi o zaufanie, w którym dziecko pozwala rodzicowi przyjąć rolę przewodnika życia. Dopiero gdy to nastąpi, możemy rozpocząć pracę nad budowaniem tak zwanej inteligencji dynamicznej.

Każde dziecko czy to z zespołem Aspergera czy z autyzmem jest inne, inaczej się zachowuje, więc należy dopasować narzędzia terapeutyczne do każdego z osobna. Jednak dla wszystkich dzieci wspólne są deficyty, czyli obszary nad którymi wspólnie pracujemy. Dzięki tej pracy dziecko rozwija nowe kompetencje

  • zdolność do dokonywania analizy sytuacji pod kątem tego co jest najważniejsze w danym momencie. Mówimy to o analizie dynamicznej.
  • Umiejetność dynamicznej komunikacji, w oparciu o mowę deklataywną, która skłania do samodzielnego myślenia w odróżnieniu od komunikacji statycznej opartej na zamkniętych poleceniach.
  • Połączenie zdarzeń z przeszłości z odpowiednimi emocjami, dzięki którym dziecko jest w stanie stworzyć swoją własną historię I korzystać z przeszłych doświadczeń w przyszłości. Pamięć epizodyczna.
  • Nauka samodzielnego, dynamicznego myślenia, rozwiązywania problemów w zmieniających się okolicznościach życiowych. To kompetencja elastycznego podejścia do sytuacji i zdarzeń w życiu.
  • Samoświadomość polegająca na uzmysłowieniu że każdy człowiek jest inny, inaczej myśli, inaczej się zachowuje, świadomość że każdy z nas ma wypływ na to, jak inni nas postrzegają, a więc i modelowanie swojego zachowania.

Przepracowanie z dzieckiem wraz z rodzicami tych pięciu obszarów deficytowych w znaczącym stopniu poprawia jakość funkcjonowania całej rodziny, a przede wszystkim dziecka. Pojawia się porozumienie, radość ze wspólnego, codziennego spędzania czasu razem. Dziecko  staje się otwarte na nowe doświadczenia, zawiera przyjaźnie, samodzielnie analizuje i rozwiązuje problemy. Jest ciekawe i chętne odkrywać życie, które przecież każdego dnia oferuje mu nowe wyzwania.

Autyzm, zespół Aspergera,
ADHD, zaburzenia zachowania
Terapia Gdańsk, Sopot, Gdynia, Warszawa
woj. pomorskie i mazowieckie

Zarezerwuj pierwszą
konsultację

Anna Cysdorf
600 051 915
kontakt@terapiarelacji.pl